Notaria zerbitzu zabala eskaintzen dugu, enpresa nahiz partikularrentzat.

AKTAK

Notarioak hautematen dituen aferen konstantzia uzteko balio dute Notario-aktek. Notarioaren jardunak inpartziala izan behar du, interes partikularrak alde batera utziz.

FAMILIA ZUZENBIDEA

Familia Zuzenbidea familia osatzen duten kideen arteko harreman pertsonalak eta ondarezkoak arautzen dituen arau eta instituzioen multzoa da, euren artean eta hirugarrenekiko.

HIPOTEKA ZUZENBIDEA

Hipoteka Zuzenbidea hipoteka-mailegu batek izan ditzakeen egoera juridikoak arautzen dituen arau eta instituzioen multzoa da, kontrataziotik hasi eta azken edo aurretiazko kitapenera arte.

HIGIEZINEN ZUZENBIDEA

Higiezinen Zuzenbidea ondasun higiezinek jasaten dituzten eguneroko egoerak eta pertsona eta enpresekin dituzten harreman juridikoak arautzen dituen arau eta instituzioen multzoa da.

LEGITIMAZIOAK

Sinaduren legitimazioek dokumentu zehatz batean sinatzailearen nortasuna, datuak eta sinaduraren data egiaztatzeko balio dute. Benetan, sinadura baten notario-legitimazioa oso jarduera erraza da, Notarioak egiten duen gauza bakarra sinadura bat pertsona batena dela ziurtatzea da.

MERKATARITZA ZUZENBIDEA

Merkataritza Zuzuenbidea, enpresa-zuzenbidea edo sozietate-zuzenbidea enpresen eta horietan lan egiten duten pertsonen eskubideak, harreman juridikoak eta jokabidea arautzen dituen arau eta instituzioen multzoa da.

NOTARIO AHALORDEAK

Notario ahalordeek pertona bat modu formal eta seguruan baimentzeko edo izendatzeko balio dute, gure izenean jardun dezaten. Eguneroko jardunean oso ohikoak dira, eremu profesionalean zein pertsonalean erabilgarriak direlako.

POLIZAK

Notario-polizek hitzartutakoa zuzenean judizialki betetzea exijitu ahal izateko balio dute, aldez aurreko probatorio fasetik igaro beharrik gabe. Merkataritza edukia soilik duten dokumentuak baino ez dira polizetan esku hartzen, alde bakarrak idatzita eta alde kontratatzaileetako batek estandarizatuta.

OINORDETZA ZUZENBIDEA

Oinordetza edo testamentu zuzenbidea pertsona baten heriotzaren ondorioz dituen ondasun, eskubide eta betebehar guztien eskualdaketa arautzen dituen arau eta instituzioen multzoa da.

NOTARIO TESTIGANTZAK

Testigantzak edo Notario konpultsak jatorrizko dokumento baten kopia bat lortzeko balio dute. Notario aurrean erakusten den jatorrizko dokumentuaren erreprodukzio zehatza da. Notarioak bermatzen du testigantza hori jatorrizko dokumentuaren erreprodukzo fidela dela eta, beraz, frogabalio osoa duela.

BILERA GELAK

Gure izapideak egin ahal izateko bost gela ditugu.

DEITU

HURBILDU

Askatasunaren Hiribidea, 10, 4º,
20004 Donostia, Gipuzkoa